Najpopularniejsze wyjątki w pisowni języka polskiego - Słowodaje

Najpopularniejsze wyjątki w pisowni języka polskiego

Język polski działa według konkretnych, twardych reguł ⚠️ – „ó” wymienia się na „o”, „ch” wymienia się na „sz”, zwykle po spółgłoskach występuje „rz” – można tak wymieniać bez końca. 👩‍🏫

Ale wystarczy przypomnieć sobie słynne przysłowie ze szkolnych lat, które mówi, że „kto uje kreskuje, ten dostaje dwóje”, żeby zobaczyć, że polszczyzna to również mnóstwo wyjątków. 🇵🇱🤷‍♀️

Nasz język ojczysty jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych 🙊, ale jednocześnie najbogatszych i najpiękniejszych języków świata.