Najpopularniejsze wyjątki w pisowni języka polskiego - Słowodaje

Najpopularniejsze wyjątki w pisowni języka polskiego

Język polski działa według konkretnych, twardych reguł ⚠️ – „ó” wymienia się na „o”, „ch” wymienia się na „sz”, zwykle po spółgłoskach występuje „rz” – można tak wymieniać bez końca. ?‍?

Ale wystarczy przypomnieć sobie słynne przysłowie ze szkolnych lat, które mówi, że „kto uje kreskuje, ten dostaje dwóje”, żeby zobaczyć, że polszczyzna to również mnóstwo wyjątków. ???‍♀️

Nasz język ojczysty jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych ?, ale jednocześnie najbogatszych i najpiękniejszych języków świata.