Problematyczne przymiotniki - Słowodaje

Problematyczne przymiotniki

To za sprawą prof. Tadeusza Kotarbińskiego ?‍? mamy w języku polskim ?? ten piękny, acz problematyczny przymiotnik.

Został on przez niego zapożyczony na potrzeby prac filozoficznych od niemieckiego “zuverlässig” ??, co oznacza “wiarygodny”. ✔️

A czy Wy wiedzieliście, jakie jest prawdziwe znaczenie słowa “spolegliwy”? ?