Polonizmy w języku niemieckim - Słowodaje

Polonizmy w języku niemieckim

Mówi się, że w języku polskim wiele jest zapożyczeń, a najczęstsze to anglicyzmy, germanizmy, makaronizmy i latynizmy. ?

Czy wiesz, że istnieją także polonizmy ??, które mają swoje miejsce w różnych językach obcych❓

Znajdziemy je m.in. w języku czeskim ??, ukraińskim ??, rosyjskim ??, angielskim ??, a nawet fińskim ??.

Jednak najwięcej jest ich w języku niemieckim ??.

Zobacz, jakie słowa zapożyczyli od nas Niemcy do swojego języka.