Emotikony kiedyś i dziś - Słowodaje

Emotikony kiedyś i dziś

Emotikony to znaki, które pomagają nam wyrazić emocje, których często nie da się przekazać za pomocą słowa pisanego. ?? Do naszego słownika weszły już na dobre ✔️?

Czy wiecie, że znaczek 🙂 został użyty po raz pierwszy 19 września 1982 r.? Prof. Scotta Fahlmana z Carnegie Mellon University uznawany jest za pomysłodawcę tej najpopularniejszej dziś kombinacji znaków. ? Zastosował go w korespondencji elektronicznej 37 lat temu.

A dzisiaj najpopularniejsza emoji na świecie to oczywiście → ?