Błędy językowe w Internecie - Blog Słowo Daję
Wróć do Bloga

Błędy językowe w Internecie i social media

Polski język jest językiem pięknym, ale o błędy w ortografii czy wymowie nietrudno. Jeśli niepoprawna wymowa lub zapis są nagminne, utrwalają się w codziennym użyciu. A obecnie takim utrwalaczem „byków” stał się Internet. Poznaj najczęstsze błędy językowe w internecie.
błędy językowe w internecie

Niedawno ukazały się wyniki niezwykle ciekawego badania sprawdzającego najczęstsze błędy językowe w Internecie w Polsce. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie sklepu nadwyraz.com oraz serwisu Polszczyzna.pl. Jednym z powodów, dla których badanie w ogóle przeprowadzono, była chęć sprawdzenia kondycji polszczyzny w XXI. W dobie powszechnej komunikacji internetowej, mediów społecznościowych i zamiłowania do stosowania skrótów oraz anglicyzmów przez młodych Polaków. Raport przygotowano na podstawie danych za cały 2018 rok, od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Najwięcej błędów językowych jest na Facebooku

Pod względem źródła błędów najgorzej wypada Facebook – aż 40,2% wszystkich błędów zebranych na potrzeby badania zostało znalezionych właśnie tam. Drugą największą kopalnią błędów jest YouTube – 20,8% błędów. Na trzecim miejscu uplasowały się fora dyskusyjne – 10,8%. Dalej znalazły się Instagram oraz Twitter – po 9,8% błędów. Źródłem najmniejszej liczby błędów są serwisy dziennikarskie – 3,1%.

błędy językowe w internecie

Jeśli chodzi o najczęściej pojawiające się błędy ortograficzne w Internecie to podium należy do „na pewno”, „naprawdę” oraz „w ogóle/wogule”. Pierwsze wyrażenie zebrało 17,74% całej puli, drugie 11,23, a trzecie – 9,97%. Kolejne często popełniane błędy ortograficzne to „na razie”, „po za tym” czy „na co dzień”. Autorzy analizy badania zwracają uwagę, że Polacy nie znają zasad pisowni łącznej i rozłącznej, szczególnie wyrażeń przyimkowych.

błędy językowe w internecie

Odmiana wyrazów też nie wygląda za dobrze

Błędy związane z odmianą wyrazów, czyli błędy fleksyjne, to druga po ortograficznych grupa najczęściej popełnianych „byków” przez polskich użytkowników Internetu. Najczęściej błędnie zapisywanym słowem w tej grupie jest „wziąć” – zbiera aż 44,12% puli. Trudność sprawiają także końcówki odmienne rzeczowników w liczbie mnogiej – często pojawiają się zapisy takie jak „ludzią” (zamiast ludziom) czy „dziecią” (zamiast dzieciom). W zapisie słów „pierwszy/pierwsza” pomijana jest często literka „w” – 8,27%. Z kolei wyśmiewane często „poszłem” to tylko 2,97% ogółu popełnianych błędów fleksyjnych w polskim internecie.

błędy językowe w internecie

Nierzadko popełniane błędy to także te należące do grupy pleonazmów, czyli tzw. masło maślane. Popełniają je nawet ludzie, którzy na ogół wypowiadają się i piszą poprawnie. W tej grupie zdecydowanym królem jest „dzień dzisiejszy” – aż 83% ogółu błędów. Na kolejnych pozycjach plasują się „dzień dzisiejszy” – 9,95% oraz trwać nadal – 3,49%.

błędy językowe w internecie

Błędy składniowe i te utrwalane przez internetowe memy

Błędy składniowe to nieprawidłowości w budowie zdań oraz niepoprawne używanie łączeń form wyrazowych. Najczęściej popełnianym błędem jest „pod rząd” zamiast „z rzędu” (wiedzieliście, że pod rząd jest niepoprawną formą? Ja nie 😊). Następne miejsce na podium należy do wyrażenia „dlatego bo” – 31,21%. Dalej plasuje się „półtorej roku” (zamiast półtora roku) oraz po lewo/po prawo – odpowiednio 12,9 oraz 11,3%.

błędy językowe w internecie

Wyniki badania uwzględniły także specjalną grupę błędów, które zostały utrwalone w potocznym użyciu dzięki internetowym memon. Na przykład zostały wcześniej popełnione przez nieświadomych użytkowników grup czy for, a następnie screen zaczął krążyć po sieci w formie prześmiewczej. Tu autorzy badania zwracają uwagę, że zniekształcone słowa budzą śmiech, ale do czasu, kiedy nieprawidłowa postać wyrazu zostaje zapamiętana i używana jako poprawna.

Najczęściej popełnianym błędem w tej kategorii było „dej” (13,77%) nawiązujące do osób próbujących wymusić coś za darmo. Niewiele mniej uzyskał „somsiad” (13,67%) oraz „Internety” (10,96%). Popularnym memobłędem jest także „madka” (8,86%) oraz celowy zapis „bul” z błędem ortograficznym.

błędy językowe w internecie

Najczęstsze błędy językowe w Internecie – Podsumowanie

Jak zwracają uwagę autorzy badania, dużo się mówi o negatywnych zmianach zachodzących w języku polski. A zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej, w której zakorzeniają się błędy językowe, wynikające często z niedbalstwa lub pośpiechu. Autorzy analizy wyników zwracają uwagę, że jeśli dana osoba nie czyta literatury, a głównie przegląda treści internetowe, utrwala sobie złe wzorce i nieświadomie je powiela.

Samo badanie, ja informują jego autorzy, ma być powtarzane co roku, aby monitorować stan polszczyzny i alarmować o pojawiających się zagrożeniach oraz podejmować działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.

Pobierz:

100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2018 r.

#Copywriting

Słynne slogany reklamowe w języku potocznym

Wszyscy kojarzymy teksty z kultowych filmów i seriali. „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie” czy „Ja jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję”. Te zdania weszły do języka potocznego, również naszego. W reklamach też znajdziemy slogany i hasła, które mają moc!
#Copywriting

Copywriter kiedyś i dziś – kim jest copywriter?

Choć nazwa „copywriter” brzmi zachodnio i nowocześnie, tak naprawdę odnosi się do zawodu starego jak handel. Obecnie to osoba tworząca głównie dla baraży SEO i content marketingu, ale przeszla dość długą i ciekawą drogę.